02 липня 2014

ДПА інформує

З 1 липня  оподаткування процентів змінено
З 1 липня 2014 року вводиться особливий механізм оподаткування процентів.

До загального річного доходу платника включатиметься дохід, отриманий у вигляді процентів, окрім тих процентів, сума яких не перевищує за рік сімнадцять прожиткових мінімумів для працездатної особи (у 2014 році - це 20706 грн.), .
Оподаткування процентів, отриманих фізичними особами протягом звітного місяця, здійснюватиме податковий агент за ставкою 15 відсотків.
При цьому отримувач таких доходів зобов'язаний здійснити річний перерахунок нарахованого податку на доходи фізичних осіб та зазначити результати перерахунку в податковій декларації.
Проценти оподатковуватимуться за ставками 15 %, 20 % та 25 % залежно від їх загальної суми.
Так, якщо отриманий дохід не перевищив 204 прожиткових мінімуми (а у 2014 році - це 248472 грн.), ставка податку становитиме 15 %.
Якщо сума доходу сягає від 204 до 396 прожиткових мінімумів (від 248472 до 482328 грн.), до суми перевищення застосовуватиметься вже 20 %.
У разі отримання  доходу понад 396 прожиткових мінімумів ставка, за якою оподатковуватиметься сума перевищення, становить 25 %.
Під час річного перерахунку нарахований до сплати податок зменшується на суму, яка вже була утримана податковими агентами. Отриману позитивну різницю податку платник повинен включити до річної податкової декларації.C 1 июля действуют новые ставки акциза на табачные изделия
С 01.07.2014 г. действуют новые ставки акциза на табачные изделия, установленные Законом № 1166-VII «О предупреждении финансовой катастрофы и создании предпосылок для экономического роста в Украине».
Специфическая акцизная ставка на сигареты без фильтра составляет 96,88 грн за тыс. штук (ранее - 77,5 грн за тыс. штук). Ставка акциза на сигареты с фильтром также повышена до 216,5 грн за тыс. штук(вместо 173,2 грн за тыс. штук).
Акцизный налог на сигары (включая сигары с отрезанными концами) и сигариллы с содержанием табака, а также на табак и заменители табака промышленного производства; на табак гомогенизированный или восстановленный; табачные экстракты и эссенции повышен на 25 % - до 272 грн/ кг (ранее эти изделия облагались акцизным налогом по ставке 217,6 грн/кг). Кроме того, на 25 % выросло минимальное акцизное налоговое обязательство по уплате акцизного налога на сигареты без фильтра - до 127 грн за тыс. штук, на сигареты с фильтром - до 289,63 грн за тыс. штук.
Также с 1 июля (вместо изначально предусмотренного 1 сентября) повысились ставки акцизного налога на алкогольные напитки:
- акциз на вина с добавлением спирта и крепкие (крепленые) вина на 25,1 % - до 3,58 грн/литр (вместо 2,86 грн/литр);
- акцизный налог на игристые и газированные вина вырастет на 0,25 % - до 5,2 грн/литр (вместо 4,16 грн/литр);
- на 25 % - до 70,53 грн/литр 100% спирта - повысилась акцизная ставка на спирт этиловый, неденатурированный, с концентрацией спирта 80 об. % или более; на другие спиртовые дистилляты и спиртные напитки, полученные путем перегонки, денатурированные, любой концентрации, а также на смеси из сброженных напитков и смеси сброженных напитков с безалкогольными напитками, с добавлением спирта (ранее ставка составляла 56,42 грн/литр 100% спирта).

Предприниматели уплачивают ЕСВ за наемных работников ежемесячно, а за себя – ежеквартально
Физлица-предприниматели на упрощенной системе налогообложения уплачивают начисленный ЕСВ за календарный квартал до 20 числа месяца, следующего за кварталом, за который он уплачивается.
Для таких плательщиков ЕСВ начисляется в размере 34,7 % от суммы, которая определяется ими самостоятельно, но не больше максимальной величины базы начисления единого взноса и не меньше размера минимального страхового взноса.
Напомним, что максимальная величина базы начисления ЕСВ – максимальная сумма дохода застрахованного лица, равная 17 размерам прожиточного минимума.
Минимальный страховой взнос – сумма ЕСВ, которая определяется расчетно как произведение минимального размера заработной платы на размер взноса, установленный законом на месяц, за который начисляется заработная плата (доход), и подлежит уплате ежемесячно.
В 2014 году минимальная заработная плата составляет 1218 грн. Следовательно, минимальный страховой взнос для физического лица – плательщика единого налога в 2014 году в расчете на месяц составляет 422,65 грн. (1218 х 34,7 %) и на квартал – 1267,95 грн. (422,65 х 3).
Предприниматели, которые имеют наемных работников, обязаны уплачивать ЕСВ, начисленный за календарный месяц, не позднее 20 числа следующего месяца.


Особливості перереєстрації платників податків в умовах дестабілізації ситуації в країні
У зв'язку з соціальною напругою, яка склалася в державі та призвела до дестабілізації ситуації в АРК, м. Севастополі, Донецькій та Луганських областях, Міндоходів нагадує про запровадження механізму, який дозволяє платникам податків в АРК та м. Севастополі перереєструвати свій бізнес на територію будь-якої області чи міста Києва і сплачувати податки відповідно до законодавства України.
Для реєстрації зміни свого місцезнаходження / місця проживання юрособа або ФОП, яка зареєстрована на території АРК або м. Севастополя, звертається до державного реєстратора реєстраційної служби України в областях та м. Києві.
Після отримання відповідних відомостей із Єдиного державного реєстру органи доходів і зборів здійснюють взяття на облік платників за їх новим місцезнаходженням / місцем проживання.
Що ж стосується платників податків, які зареєстровані на території Донецької та Луганської областей, діючими нормативно-правовими актами не запроваджено особливостей перереєстрації зміни місцезнаходження (місця проживання) з цих територій та здійснюється відповідно до ст. 29, 45 Закону "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців".
У разі неможливості подання декларації платником податків особисто або уповноваженою особою така декларація може бути надіслана органу доходів і зборів поштою або засобами електронного зв'язку в електронній формі.
 
Нюансы осуществления деятельности по продаже пива
Деятельность по производству и торговле пивом не подлежит лицензированию. Однако предприниматели на упрощенной или общей системе налогообложения при осуществлении хозяйственной деятельности должны учитывать нормы ст. 15 Закона Украины «О государственном регулировании производства и обращения спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков и табачных изделий». Этим нормативным актом установлены ограничения относительно продажи и потребления, в частности, пива.
Главным ограничением является запрет продажи пива (кроме безалкогольного) лицами и лицам, которые не достигли 18 лет.
Кроме того, запрещена продажа пива:
- в помещениях и на территории учебных заведений, учреждений здравоохранения, кроме ресторанов, находящихся на территории санаториев;
- в помещениях специализированных торговых организаций, осуществляющих торговлю товарами детского ассортимента или спортивными товарами, а также в соответствующих отделах (секциях) универсальных торговых организаций;
- в закрытых спортивных сооружениях (кроме пива в пластиковой таре);
- с торговых автоматов;
- на полках самообслуживания (кроме табачных изделий в блоках и алкогольных, слабоалкогольных напитков, вин столовых, пива);
- с рук;
- в неопределенных для этого местах торговли.
На время проведения массовых мероприятий сельские, поселковые и городские советы в пределах соответствующей административной территории могут запретить или ограничить продажу пива (кроме пива в пластиковой таре).
Продавец пива (кроме безалкогольного) обязан получить у покупателя паспорт или другие документы, которые подтверждают возраст такого покупателя. В случае отказа покупателя предоставить такой документ, продажа пива (кроме безалкогольного) такому лицу запрещается.Немає коментарів:

Дописати коментар

Примітка: лише член цього блогу може опублікувати коментар.