06 червня 2013

За даними податкової інспекціїДПІ у  Запорізькому районі ГУ Міндоходів у Запорізькій області
відповідає на  звернення платників єдиного податку

Чи може приватний підприємець- платник єдиного податку протягом звітного року перейти з третьої групи на другу?


 Відповідно до підпункту 298.1.5 статті 298 ПКУ,  за умови дотримання платником єдиного податку вимог, встановлених ПКУ для обраної ним групи, такий платник може самостійно перейти на сплату єдиного податку, встановленого для інших груп платників єдиного податку, шляхом подання заяви до органу державної податкової служби не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного кварталу. При цьому у платника єдиного податку третьої та п’ятої групи, який є платником податку на додану вартість, анулюється свідоцтво платника податку на додану вартість у порядку, встановленому  ПКУ.
     Отже, фізична особа – підприємець - платник єдиного податку може протягом звітного року змінити групу платників єдиного податку, в тому числі перейти з третьої групи на другу  за умови дотримання їм вимог, встановлених ПКУ для обраної ним групи.

Чи може  платник єдиного податку здійснювати зовнішньоекономічну діяльність?

Згідно із статтею 5 Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність» від 16.04. 1991 №959-XII (із змінами та доповненнями)  зовнішньоекономічна діяльність - це діяльність суб’єктів господарської діяльності України та іноземних суб’єктів господарської діяльності, побудована на взаємовідносинах між ними, що має місце як території України, так і за її межами.
Пунктом 291.5 статті 291 ПКУ визначені види діяльності, здійснюючи які фізичні особи - підприємці не можуть бути платниками єдиного податку
Враховуючи вищенаведене, фізична особа – підприємець – платник єдиного податку може здійснювати зовнішньоекономічну діяльність як на території України, так і за її межами, за умови, що ним не здійснюються види діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування.

Платник єдиного податку несвоєчасно сплатив суму єдиного податку. Чи нараховується пеня у разі несвоєчасної сплати єдиного податку?

 Відповідно до пункту 295.1 статті 295 ПКУ платники єдиного податку першої і другої груп сплачують єдиний податок шляхом здійснення авансового внеску не пізніше 20 числа (включно) поточного місяця.
Платники єдиного податку третьої та п’ятої груп сплачують єдиний податок протягом 10 календарних днів після граничного строку подання податкової декларації за податковий  (звітний) квартал (пункт 295.3 статті 295 ПКУ).
Після закінчення встановлених ПКУ строків погашення узгодженого грошового зобов’язання на суму податкового боргу нараховується пеня (підпункт 129.1.1 статті 129 ПКУ).
       Пеня, визначена підпунктом 129.1.1 статті 129 ПКУ, нараховується на суму податкового боргу (включаючи суму штрафних санкцій за їх наявності та без урахування суми пені) із розрахунку 120 відсотків річних облікової ставки Національного банку України, діючої на день виникнення такого податкового боргу або на день його (його частини) погашення, залежно від того, яка з величин таких ставок є більшою, за кожний календарний день прострочення у його сплаті (п.129.4 ст.129 ПКУ).
 Таким чином, у разі несвоєчасної сплати фізичними особами – підприємцями єдиного податку органом ДПС нараховується пеня.

Яка штрафна санкція передбачена у випадку несвоєчасної сплати суми авансового внеску приватним підприємцем-платником єдиного податку ?

Згідно з пунктом 122.1 статті 122 ПКУ несплата (неперерахування) фізичною особою - платником єдиного податку, визначеною підпунктами 1 і 2 пункту 291.4 статті 291 цього Кодексу, авансових внесків єдиного податку в порядку та у строки, визначені цим Кодексом, тягне за собою накладення штрафу в розмірі 50 відсотків ставки єдиного податку, обраної платником єдиного податку відповідно до цього Кодексу.

    Яким чином приватний підприємець - платник ЄП третьої групи може внести зміни до видів господарської діяльності, які зазначені у раніше виданому Свідоцтві?

Згідно з положеннями ПКУ види господарської діяльності не зазначаються у свідоцтві платника єдиного податку для фізичних осіб – підприємців - платників єдиного податку третьої та п’ятої груп.
Зазначена норма діє з 1 липня 2012 року.
Враховуючи зазначене, платникам єдиного податку третьої та п’ятої груп до раніше виданого свідоцтва платника єдиного податку не потрібно вносити зміни щодо видів господарської діяльності.
З метою зміни видів господарської діяльності платнику єдиного податку (третьої та п’ятої груп) слід звернутися до державного реєстратора за місцем проживання фізичної особи – підприємця.

Чи підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб  сума допомоги, яка виплачується з Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності підприємцю платнику єдиного податку, у зв'язку з тимчасовою втратою ним працездатності?

Відповідно до ст. 2 та ст. 6 Закону від 18.01.2001 № 2240-ІІІ «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням» особи, які забезпечують себе роботою самостійно (особи, які займаються підприємницькою, адвокатською, нотаріальною, творчою та іншою діяльністю, пов'язаною з одержанням доходу безпосередньо від цієї діяльності, в тому числі члени творчих спілок, творчі працівники, які не є членами творчих спілок), є страхувальниками. Вони мають право на матеріальне забезпечення у зв'язку з втратою доходу внаслідок тимчасової втрати працездатності та соціальні послуги відповідно до цього Закону за умови сплати страхових внесків до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності відповідно до діючого законодавства.
Тобто при настанні страхового випадку у вигляді тимчасової втрати працездатності, підприємець отримує матеріальне забезпечення виключно в обсягах, які сплачував до Фонду соцстраху за рахунок власних коштів.
Відповідно до пп. 4 п. 292.11 Податкового кодексу України до складу доходу платника єдиного податку не включаються суми коштів цільового призначення, що надійшли від Пенсійного фонду та інших фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування, з бюджетів або державних цільових фондів, у тому числі в межах державних або місцевих програм.
Такі виплати з фонду соцстраху не можна розглядати як об'єкт оподаткування податком на доходи фізичних осіб, оскільки згідно з пп. 165.1.1 Податкового кодексу України  не включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу страхові виплати, які отримує платник податку з фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування.
Таким чином, сума допомоги, яка виплачується з Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності підприємцю – платнику єдиного податку, у зв'язку з тимчасовою втратою ним працездатності, не підлягають оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб.

Немає коментарів:

Дописати коментар

Примітка: лише член цього блогу може опублікувати коментар.